P12
Topp

Förtydligande

Publicerad 2020-03-18 08:50

Hej!

Som vi skrev i förra mailet, så är det inget cup nu på söndag 22/3.

Kallelse mailet om cupen ni fick kan ni bortse ifrån.

Vi kommer att fortsätta med inomhus träningen med 2 veckor i taget, efter rekommendation från styrelsen, Svensk Fotboll samt Folkhälsomyndigheten. (Se nedan)

Kallelse mail kommer för träningarna.


//Ledarna p12
Färjestadens Goif´s FAQ om coronapandemin.

Baserat på Svensk Fotbolls beslut, riktlinjer och råd, samt Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterat 2020-03-15

Allmänt
Vi följer beslut, anvisningar och rekommendationer från svenska myndigheter och är beredda att agera utifrån deras riktlinjer. Det sker nya uppdateringar hela tiden och osäkerheten är stor, där nedan beslut, råd och riktlinjer kan komma att ändras snabbt. Vårt fokus i det här läget är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Vi utgår från rådande läge men följer detta för att kunna hantera förändringar så snabbt som det är möjligt.

Ska vi ställa in träningar och matcher?

Nej, fotbollsträningsverksamhet bör tills vidare kunna genomföras som planerat. Folkhälsomyndigheten har den 13 mars 2020 uttalat att det inte finns anledning att ställa in t.ex. fotbollsträningar, utan att det tvärtom är viktigt att dessa fysiska aktiviteter fortgår för folkhälsans skull. Det är dock mycket viktigt att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i träningen.

Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning.

Är det ok att åka och spela cuper?

Styrelsens rekommendation är att vi INTE deltar i några större cuper, eller matcher som innebär längre resor inom landet.

Vi har spelare som varit utomlands, hur gör vi med deras medverkan?

Inga spelare eller ledare som uppvisar förkylningssymtom ska delta i träning eller match. I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens råd som säger att ingen karantän behövs om spelaren/ ledaren känner sig fullt frisk.

Vi har planerat in föräldramöten eller spelarträffar, hur gör vi?

Möten, som inte är nödvändiga för att verksamheten ska kunna fortgå, ska skjutas upp eller hållas via video- eller telefonkonferens.

Vi har en spelare som varit sjuk, när får de återgå till träning och match?

Om smittskyddsläkaren inte satt familjen i karantän och gett särskilda förhållningsregler är spelare välkomna tillbaka till träning/match två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom

  1. Styrelsen
Johan Ljungström
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub