Topp

Färjestadens GoIF gör ny satsning på ungdomar och bildar en utvecklingstrupp Dam.

Publicerad 2019-07-30 20:26
Färjestadens GoIF gör en ny satsning på damsidan och bildar en samlad utvecklingstrupp för tjejer från 15 år och uppåt. Våra F-03 och F-04 går ihop och bildar nya satsningen: U-trupp Dam.

Denna satsning motsvarande den satsning som föreningen redan gjort med Akademigruppen på herrsidan som slagit mycket väl ut där. Nu är det alltså äntligen dags för samma fina satsning på damsidan. Vi gör detta för att kunna utbilda fler tjejer i fotboll så de kan nå vårt seniorlag samtidigt som de även kan spela och träna för att det är roligt. Detta hoppas vi gör att fler tjejer kan och vill hålla på längre. En större träningsgrupp kommer att skapa en bättre utvecklingsmiljö med många bra träningar och med många ledare kring laget. Denna grupp kommer alltså att utgöra stommen i två olika lag, ett i Div 3 och ett i F-16. Ledarna för F-03 och F-04 fortsätter som ledare i denna nya satsning.

Vår tanke med en U-trupp Dam:

•Att erbjuda lag och individuell träning för fotbollsspelare som vill utveckla sina individuella egenskaper, träna sin motion och ha roligt.

•Målgrupp: fotbollsspelande tjejer 15 år och uppåt

•Träningar erbjuds 3 gånger i veckan och man väljer själv nivå och ambition. Vi skapar en gemensam träningsgrupp där inte ålder eller färdighet styr. Tjejernas egen ambition är viktigast. Vi vill skapa en miljö som man trivs i, där glädjen i att utvecklas och utmanas är i centrum.

•Ungdomars utvecklingskurva är inte linjär. Den är individuell. Denna satsning gör det möjligt att utvecklas som fotbollsspelare långt upp i åldrarna.

Slutsats: Vi vill bilda en U-trupp Dam för att på ett tydligt sätt utveckla, utbilda och hjälpa ungdomsspelare att få ett livslångt fotbollsintresse.

I denna satsning finns två centrala mål.

  • Först och främst vill vi ge tjejerna möjlighet att skapa en livslång relation till fotbollen och styra sin egen utveckling. Det handlar inte om att bli elitspelare, utan till fortsatt intresse av fotbollsspel på olika nivåer. Vi kan aldrig avgöra vilken väg ungdomar väljer i sitt fotbollsliv, men vad som är viktigt är att alla får chansen – på så sätt är det ingen som exkluderas. Vi vill skapa en miljö där varje individ känner sig delaktig, en inkluderande miljö i syfte att få individen att själv kunna bestämma mer över sin fotboll och sin utveckling.
  • Det andra centrala målet är att lyckas med att bedriva en kvalitativ verksamhet från 15-19 år. Här vill vi skapa en miljö med utbildade ledare och breda träningsgrupper. Vi vill med klubbens värdegrund som utgångspunkt, skapar en rolig, kvalitativ fotbollsmiljö som dels bidrar till att öka fotbollsintresset, men också till att utveckla våra ungdomar till riktigt bra fotbollsspelare och till bra människor vid sidan av fotbollsplanen.

Styrelsen FGOIF

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub