Topp

Värdförening för 3 mot 3 planer

Bakgrund SvFF:s Representantskap fattade i december 2017 beslut om införandet av de nya nationella spelformerna för barn- och ungdomar, med stark rekommendation att användas under 2018 och obligatoriskt från 2019. Smålands FF kommer under 2018 att informera och utbilda kring de nya spelformerna. Under året kommer vi även att erbjuda möjligheterna för föreningarna att låna 3-mannaplaner för 6-7 åringar. Satsningen finansieras med hjälp av Idrottslyftet.

Bakgrund

SvFF:s Representantskap fattade i december 2017 beslut om införandet av de nya nationella spelformerna för barn- och ungdomar, med stark rekommendation att användas under 2018 och obligatoriskt från 2019. Smålands FF kommer under 2018 att informera och utbilda kring de nya spelformerna. Under året kommer vi även att erbjuda möjligheterna för föreningarna att låna 3-mannaplaner för 6-7 åringar. Satsningen finansieras med hjälp av Idrottslyftet.

Värdförening

Smålands FF gör denna satsning med hjälp av värdföreningar runt om i Småland. Tanken är att värdföreningarna lånar ut 3-mannaplanerna till närliggande föreningar för matcher och träning. Värdföreningarna kan även själva bjuda in till poolspel, prova-på-dagar mm.

3-mannaplanerna

Planens storlek är 10x15 m och nätet är 75 cm högt. Planerna kan användas både på konstgräs och naturgräs. Svenska Fotbollförbundets representantskap fastställde att denna spelform ska spelas av 6-7-åringar men kan givetvis användas även för andra åldrar vid träning.

Boka och låna 3-manna planerna av FGoIF?

-Kontakta FGOIF-kansli med en förfrågan, ansvarig Jonas på telefon: 0703908750.

Vi lånar ut 3 mot 3 planerna i max 10 dagar till föreningar. Våra egna arrangemang går givetvis före andra föreningars möjlighet att låna planerna. Detta för att fler föreningar ska kunna få möjlighet att låna planerna, viktigt när man lånar planerna är att man ställer tillbaka dem på samma sätt som innan man lånade dem och att eventuella förslitningsskador på materialet ska meddelas.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub