Topp

Spelar- & Tränarutbildning

Allmänt

Färjestadens GoIF arbetar utefter Svenska Fotbollförbundets bestämmelser och riktlinjer gällande spelar- och tränarutbildningar. Minst en tränare/ledare i laget ska enligt föreningens policy genomgå utbildningar för att anskaffa sig kunskap om hur fotboll, träning och glädje för fotboll bedrivs på ett sätt som främjar barn och ungdomars kunskap och utveckling.


Spelarutveckling

Svenska Fotbollförbundet har tagit fram en utvecklingsplan där de beskriver hur fotboll ska bedrivas genom olika åldrar och vilka delar som är bra att fokusera på i en specifik ålder för barn och ungdomars bästa utveckling som både individer och fotbollsspelare, läs mer i dokumentet Spelarutveckling längst ner på sidan.

Vill du läsa hela utvecklingsplanen, klicka här.


Tränarutbildning

Som tränare i föreningen erhåller du möjlighet till utbildning för den nivå du tränar på och kommer därigenom anskaffa dig kunskap om hur du bedriver träning med fokus på rätt område för den specifika åldersgruppen. Efter avslutat utbildning rekommenderar vi att du registrerar dig på Svenska Fotbollförbundets hemsida för Spelar- och tränarutbildning, där du kan få tips på övningar, träningspass och mycket mer, klicka här för att komma till hemsidan. Föreningens utbildningspolicy hittar du längst ner på sidan.


Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer

Forskning gällande goda idrottsliga miljöer visar tydligt på vad som skapar god utvecklingsmiljö för barn och ungdomar som idrottar. Sammanfattning av studien följer nedan.
Resultaten av studierna visar på ett flertal likartade och gemensamma nämnare och faktorer som har betydelse för den idrottsliga utvecklingen. Vi har i resultatet strukturerat faktorerna i fem huvudgrupper enligt följande:

  1. En kultur präglad av tydlig struktur
  2. Helhetssyn på den idrottande individen
  3. God fysisk träningsmiljö
  4. Tränarnas kompetens
  5. Träningsgruppens sammansättning och samverkan

Av analysen framgår hur coacherna och ledarna har en avgörande betydelse för utvecklingsmiljön. Deras kompetens och arbetssätt påverkar kultur, organisation, hur befintliga resurser används, träningsgruppernas sammansättning och arbetssätt. Utifrån resultaten presenteras en modell för att beskriva utvecklingsmiljöns påverkbara faktorer.

Studien går att läsa i sin helhet på den här länken.


Tränarpaketet

I Färjestadens GoIF arbetar vi med ett tränarpaket som innehåller utbildning från Smålandsidrotten och SvFF. Böcker som ger ytterligare kunskap och fördjupning efter utbildning, böckerna handlar om barn och ungdomsidrott, ledarskap, exempel på övningar som är åldersanpassade för er grupp m.m. Inom paketet arbetar vi också med SvFF:s nivåanpassning för fotbollen som ger riktmärke om vilka områden som ger bäst utveckling för barnens mentala och fysiska förmågor att träna i olika åldrar. Alla böckerna finns på Tallhöjdens kansli.

Tränarpaket 7-12 år

Idrottsledare för barn och ungdom

Knäkontroll

Träna kroppen & Hjärnan

Basträning för barn

Wilda & Walter

Tränarpaket 12-16 år

Så blir du världens bästa coach

Knäkontroll

Träna med kroppen

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub